Når tagarbejdet er afsluttet skal tag, ventilation mv. efterfølgende løbende tilses og vedligeholdes. Med et permanent faldsikringsudstyr på taget bliver det sikkert at arbejde i højden.
Vi udfører faldsikringsopgaver såvel i forbindelse med nybyggeri som renoveringer.