Reparationer af gamle, slidte paptage er en opgave for fagfolk.
En midlertidig lappeløsning vil på sigt ofte forværre skaderne og resultere i endnu større udgifter til renovering.
Jysk Tagpap ApS udfører tagrenoveringer på alle slags bygninger.
Hver enkelt opgave er baseret på en nøje gennemgang af den eksisterende tagbelægning, hvorfor den nye løsning altid er tilpasset den aktuelle bygning.
Alle følgearbejder som efterisolering, udskiftning af ovenlys, nye sternkanter, hætter m.v. vurderes i hvert enkelt tilfælde og er, hvis nødvendigt og aftalt, indeholdt i det endelige tilbud.
Vi er landsdækkende og udfører kun tagarbejder med uddannede tagdækkere.