Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel. Nedfaldne blade og grene samt de vejrmæssige forhold gør det hensigtsmæssigt at foretage 2-4 årlige eftersyn, minimum forår og efterår. Hermed sikrer De bygningen mod skader, der er forårsaget af vandindtrængning i konstruktionen, som ofte ikke opdages før der allerede er opstået betragtelige skader.

Vedligeholdelsesaftalen omfatter:

  • Årligt eftersyn af tagdækningen samt vurdering af tagets tilstand inkl. kortfattet rapport.
  • Gennemgang af inddækninger ved tagkanter, ovenlys, tilstødende bygningsdele og taggennemføringer.
  • Renfejning af tagfladerne samt rensning af bladfang og tagbrønde for snavs.
  • Sprøjtning af ovenlys med algefjerner.
  • Anbefaling og tilbud på større reparationer, vedligeholdelse eller tagrenovering.

Reparationer udføres efter regning efter forudgående aftale med Dem.

Kunne De tænke Dem at høre mere om vedligeholdelsesaftalen så kontakt os for et uforpligtende tilbud.