Jysk Tagpap ApS udfører “grønne tage”.
Vi udfører tagbelægninger med organisk overflade. Vi har rodhæmmende tagpap, der bruges som underlag for beplantningen.
Der findes flere former for beplantning, som giver uanede muligheder for et grønt miljø. Af fordele ved bevoksede tage kan nævnes:

  • Drænlaget holder på vandet hvilket ved voldsomme regnskyl vil reducere udledning til kloaksystemet
  • Beskyttelse af tagdækning mod vejrets naturlige nedbrydning hvormed levetiden forlænges
  • Udjævning af de temperaturmæssige udsving under taget
  • Dæmpning af ekstern støj
  • Større indpasning i naturen, herunder fugle- og dyreliv på taget

Kort fortalt så optager grønne tage gennemsnitligt 50% af den nedbørsmængde der falder, isolerer bygningen samt udjævner temperaturudsving – det hele til gavn for miljøet.

Vi er landsdækkende og udfører kun “grønne tage” med uddannede tagdækkere.