Året 2014 har været fyldt med spændende udfordringe. Langt de fleste har vi klaret rigtig godt – og vi føler vi kommer styrket ud af året.
Vi i Jysk Tagpap sender hermed Jer de bedste ønsker om en glædelig jul samt lykkebringende nytår. Vi vil gerne sige tak til vores samarbejdspartnere for 2014, med ønsket om et fortsat godt samarbejde i 2015.