Jysk Tagpap har per 1/7-2017 overtaget nyt domicil i Kolding, hvor firmaet aktiviteter er blevet flyttet til i løbet af juli måned, og hvor vi nu er ved at være på plads.

Samtidig med flytningen til Kolding har Jysk Tagpap ansat Jimmi Schwartz fra Schwartz Tag som entreprisechef – og overtaget aktiviteterne fra Schwartz Tag. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med Jimmi. Ansættelsen af Jimmi skal ses som en styrkelse af virksomhedens organisation i forhold til de udfordring vi som håndværkervirksomhed er og bliver stillet over for den kommende årrække i forhold til at levere – Kvalitet til tiden

Flytningen til Kolding skal ses som en styrkelse af vores geografiske placering i forhold til vi udfører arbejde i hele Danmark.